AKREDYTACJE
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Działamy na podstawie przepisów polskiego prawa, a prowadząc działalność regulowaną posiadamy wszystkie wymagane ku temu pozwolenia, koncesje i stosowne wpisy w rejestrach administracji. Naszą działalność reguluje też statut naszej Firmy, jak również wewnętrzne regulaminy. W naszej codziennej pracy stosujemy opracowane standardy jakości świadczenia usług, procedury nawiązywania i podtrzymywania relacji z partnerami gospodarczymi, jak i naszymi Klientami. 

Działamy na podstawie:

- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg o nr 15692

- wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Kołobrzeskiego o nr 58

- wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie o nr 2.32/00002/2008

Posiadamy także wpisy na listach mediatorów spraw karnych, rodzinnych i nieletnich. Jesteśmy także wpisani na listę instytucji i osób godnych zaufania przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. 

Nasz NIP: 671-118-30-09
Nasz Regon: 330536363

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar