Zastrzeżenia prawne
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOŚCI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

W serwisie używamy grafiki i zdjęć stanowiących archiwum Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości oraz zasobów licencjonowanych serwisu fotolia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar