WŁADZE FIRMY
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Mirosław Szczeglik - właściciel ZCSiWP, jest absolwentem studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, studiów podyplomowych z zarządzania strategicznego organizacją Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz magistrem socjologii o specjalności praca i polityka społeczna Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie; jest absolwentem Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, Szkoły Mediacji Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji Impuls w Szczecinie oraz Szkoły Detektywistycznej Gustav Securitas w Szczecinie; stałym mediatorem sądowym w sprawach cywilnych, karnych i ds. nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie; posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, w kierowaniu spółkami cywilnymi oraz spółkami prawa handlowego, zakładem produkcyjnym; między innymi był dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu firmy developerskiej, dyrektorem miejskiej spółki zajmującej się promocją i informacją turystyczną, z-cą kierownika zakładu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz kierownikiem centrum doradztwa zawodowego i wspierania osób niepełnosprawnych; pracował z osobami niepełnosprawnymi w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Caritas Polska; posiada doświadczenie w koordynowaniu projektami i w zarządzaniu zasobami ludzkimi; był dziennikarzem mediów regionalnych i ogólnopolskich takich jak m.in. Głos Koszaliński, Życie Warszawy, Sztandar Młodych, Angora; był rzecznikiem prasowym wydarzeń artystycznych; pracownikiem dydaktycznym na wyższych uczelniach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; jest członkiem zarządu oraz komisji rewizyjnej organizacji pozarządowych; autorem artykułów naukowych, wydawnictw promocyjnych, współautorem podręcznika szkoleniowca i trenera. Trener umiejętności społecznych (SST) oraz trener edukacji finansowej (Edufin).

(e-mail: )

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar