WSPIERAMY
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Nasza Firma stosuje praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizując statut działamy na rzecz lokalnych społeczności, wspierając sport, osoby niepełnosprawne oraz organizacje pozarządowe. Wykorzystujemy przy tym potencjał naszej Firmy.

Wspieramy młodzież uprawiającą sport. Uważamy, że nie będzie profesjonalnych drużyn zawodowych lub zawodników, jeśli nie będziemy odpowiednio kształcić dzieci i młodzież oraz zachęcać ich do uprawiania różnych dyscyplin. Z naszym logo na dresach grają w piłkę nożną młodzi zawodnicy Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg. 

Wspieramy środowiska osób niepełnosprawnych. Z okazji XX-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Trzebiatowie otrzymaliśmy statuetkę i zaszczytny tytuł Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy także patronem turystycznego koła środowiskowego PTTK działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

PSOUU Trzebiatów

Wspieramy zapaleńców turystyki i krajoznawstwa. Uczestniczymy w pracach zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego odz. Kołobrzeg, fundujemy nagrody w rajdach turystycznych, wspieramy działalność statutową. 

Nagrody PTTK

Działamy w komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Kariatyda" w Sławoborzu. Uczestniczymy w pracach statutowych organizacji, jak również wspieramy podejmowane inicjatywy. 

Wspieraliśmy w swych działaniach Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego, kierując Powiatowym Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu.

Reprezentowaliśmy region zachodniopomorski w pracach Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a jako jedyna agencja zatrudnienia z tego terenu zostaliśmy zaproszeni do udziału w ogólnopolskiej konferencji o roli rodziny i pracy w życiu człowieka "Polska dla Rodziny, Rodzina dla Polski", która odbyła się w Sejmie RP. Pracowaliśmy w grupie roboczej nt. "Godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn".

Sejm Sejm 2

Nawiązaliśmy współpracę partnerską z organizacjami pozarządowymi, edukacyjnymi oraz zatrudnieniowymi z Putbus w Niemczech. Współorganizowaliśmy w Niemczech konferencję dotyczącą zatrudniania Polaków, patronowaliśmy współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Putbus Putbus konferencja

Działamy w Partnerstwie na Rzecz Upowszechniania Edukacji Finansowej w Polsce. Pomagamy także podmiotom ekonomii społecznej, angażując się w prace ośrodków ich wspierania. Doradzamy zaczynającym przedsiębiorcom, opiekując się lokalnymi start-upami.

Wspieramy działania na rzecz ograniczania przemocy w rodzinie, zjawisk i problemów patologicznych w regionie. Uczestniczymy w konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępczości. Wspieramy uczestników, jak i dzielimy się naszymi doświadczeniami.

Konferencja Konferencja Maszewo

Jesteśmy członkiem Bałtyckiego Klastra Seanergia. sEaNERGIA to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej. To powiązanie kooperacyjne na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, powołane zostało w celu rozwoju unikatowej usługi polegającej na innowacjach ekoenergetycznych, służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służącym zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar