HISTORIA FIRMY
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu zostało powołane do życia w 2002 roku. Na początku swej działalności realizowaliśmy głównie usługi z zakresu doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i marketingu. Obsługiwaliśmy przede wszystkim firmy oraz jednostki samorządu i administracji publicznej. Na ich zlecenia projektowaliśmy i wykonywaliśmy kompleksowe usługi z zakresu marketingu wystawienniczego, konferencje, spotkania biznesowe oraz różnego rodzaju wydarzenia specjalne. Wykonane przez nas stoiska wystawiennicze prezentowaliśmy na targach w m.in. Poznaniu, Katowicach, Warszawie i w Berlinie. Organizowaliśmy także wydarzenia gospodarcze w województwie zachodniopomorskim (m. in. Dni Województwa Zachodniopomorskiego) oraz w przyległych do Polski landach niemieckich. Na zlecenie organizacji skupiającej przedsiębiorców i samorządowców prowadziliśmy ośrodek wspierania przedsiębiorczości, realizując projekty i pozyskując kilkusettysięczne dotacje na rozwój biznesu. Byliśmy przedstawicielem organizacji kredytowych i funduszu poręczen kredytowych. Prowadziliśmy także instytucje wspierające aktywizację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. 
Od 2006 roku firma skupiła się głównie na działalności szkoleniowej i aktywizacji zawodowej, stając się podwykonawcą dla istniejących już na ogólnopolskim rynku firm szkoleniowych. Szybko jednak postanowiliśmy działać na własny rachunek i pod własną nazwą. Utworzyliśmy prywatną szkołę niepubliczną, kształcącą osoby dorosłe. W pierwszych dniach stycznia 2008 roku uzyskaliśmy wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, mając już za sobą przeprowadzonych wiele szkoleń i cykli doradczych. W kwietniu 2009 roku zarejestrowaliśmy się w Krajowym Rejestrze Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pracujemy na własnych wypracowanych programach rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy.
W 2013 roku uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia ośrodka mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, jak również wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie.
W 2014 roku wyodrębniliśmy w naszych strukturach cztery działy przypisując do nich określone usługi dla naszych Klientów. Powstało Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości (dział zajmujący się szkoleniami oraz wspieraniem działalności gospodarczej), Zachodniopomorskie Centrum Psychologii Sądowej i Detektywistyki (dział zajmujący się sprawami związanymi z postępowaniami sądowymi, mediacjami oraz wykonywaniem ekspertyz i badań pozasądowych), Zachodniopomorskie Centrum Pośrednictwa i Doradztwa Zawodowego (dział zajmujący się zakresem spraw związanych z pracą, pośrednictwem, poradnictwem i doradztwem zawodowym) oraz Zachodniopomorskie Centrum Terapii i Aktywizacji Społecznej (dział skupiający się na zagadnieniach terapeutycznych, prowadzeniu zajęć grupowych oraz porad indywidualnych, interwencją kryzysową, terapią osób niepełnosprawnych).

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar