zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Trener umiejętności społecznych TUS SST - szkolenie certyfikacyjne STARGARD

Zapraszamy na szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST do Stargardu 12/13.12.2020 r. 

Szkolenie trwa dwa dni - 1 dzień w godz. 9.00 - 18.00 i 2 dzień w godz.
9.00 - 16.00 (18 godzin szkoleniowych). Poza dawką wiedzy, przede wszystkim
to warsztat praktyczny - ćwiczeniowy. Uczestnicy pracują z podręcznikiem
metody, kartami pracy, kartami emocji, budują historie społeczne, historie
komiksowe, wykorzystują kręgi bliskości - czyli wykonują wszystko to, co potem w swej pracy. Rozważamy konkretne przypadki osób, z którymi pracują Uczestnicy szkolenia – dzięki temu warsztat ma wymiar bardzo praktyczny.

Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem kierunkowym (psycholog, socjolog, pedagog, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, asystent rodziny, logopeda, doradca zawodowy itp.) lub osób, które kończą zdobywanie w/w wykształcenia. Wskazujemy także na 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi, choć nie jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w kursie. Wykształcenie i doświadczenie pozwalają
na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują
Uczestnicy. Nasze szkolenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sprawie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych z 2005 roku (z późn. zm.) i w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy z 2010 roku (z późn. zm). Przy spełnieniu warunków rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli z 2017 roku (z późn. zm.) pozwala na prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w edukacji. Zapisy naszego statutu – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (Niepublicznej Szkoły) – pozwalają skorzystać nauczycielom z dofinansowania na doskonalenia zawodowe.

Na koniec szkolenia każda z osób otrzymuje świadectwa zgodne z wymogami
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ozdobny certyfikat trenera umiejętności społecznej TUS SST, uprawniającym do pracy tą metodą z osobami z dysfunkcjami społecznymi 
(os. z niepełnosprawnościami - niepełn. intelektualna, Zespół Downa, zaburzenia
spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, zaburzenia i choroby psychiczne, młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społeczny, os. długotrwale bezrobotnymi). Certyfikat umożliwia podejmowanie wielu zajęć zawodowych na wielu płaszczyznach. Z certyfikowanych trenerów
tworzymy ogólnopolską sieć - w której będziemy wymieniać się doświadczeniem,
wspierać nawzajem, informować o zleceniach, przetargach i konkursach na
prowadzenie TUS, przekazywać kontakty.

Uzyskane uprawnienia nie dają możliwości szkolenia trenerów umiejętności
społecznych.

Program szkolenia
1. Metoda treningów umiejętności społecznych
2. Cele treningów umiejętności społecznych
3. Role treningów umiejętności społecznych
4. Podstawowe techniki i narzędzia treningów umiejętności społecznych
5. Przygotowanie treningów umiejętności społecznych - obszary pracy
6. Komunikowanie z uczestnikiem - określenie i wybór płaszczyzn
komunikowania
7. Zasoby i potencjał uczestnika - możliwości wykorzystania
8. Kształtowanie motywacji uczestnika do zachowań akceptowanych przez
otoczenie
9. Kształtowanie nawyków celowej aktywności uczestnika
10. Trening percepcji społecznej
11. Trening podejmowania roli innych ludzi
12. Trening analizowania sytuacji społecznej
13. Trening autoprezentacji, komunikowania werbalnego i pozawerbalnego
14. Modelowa struktura treningów umiejętności społecznych
15. Standardy pracy trenera treningów umiejętności społecznych

Prowadzący: Mirosław Szczeglik - socjolog kliniczny, pedagog rewalidacyjny,
psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta autyzmu, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych i nieletnich, wykładowca akademicki, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania
organizacją oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.
Od 20 lat praktycznie zajmuje się tematyką zachowań ludzkich oraz funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Kierował pionem rehabilitacji
społecznej i zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi PSOUU,
był kierownikiem i doradcą zawodowym Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wprowadzając do Polski
nowatorskie metody zatrudniania wspomaganego. Kształcił się u samego Christy
Lyncha, prekursora zatrudniania wspomaganego na świecie.
Pracował i pracuje przy projektach aktywizacji społecznej i zawodowej z
osobami z niepełnosprawnościami: intelektualną (w tym z Zespołem Downa),
psychiczną (zaburzenia i choroby psychiczne oraz zaburzenia osobowości),
neurologiczną (w tym z osobami ze stwardnieniem rozsianym), ruchową,
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) oraz z
zaburzeniami zachowania. Aktywnie wspiera inicjatywy dotyczące
przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicząc w opracowywaniu modelowych
rozwiązań w zakresie zatrudnienia i pomocy społecznej. Trener umiejętności i
kompetencji społecznych, edukacji finansowej, aktywizacji społeczno -
zawodowej. Autor licznych artykułów dotyczących problematyki
niepełnosprawności, współautor podręcznika trenera w zakresie pracy z
grupami osób starszych, z niepełnosprawnościami i kobiet. Ekspert w
projektach pilotażowych. Od 2002 roku właściciel i trener
Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości.
Firma - jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego - specjalizuje
się w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i
opiekunów oraz specjalistów z zakresu aktywizacji. Jako trener szkoli
pracowników ośrodków pomocy i integracji społecznej, szkół i wyższych
uczelni, organizacji pozarządowych z zakresu niepełnosprawności. W swej
codziennej pracy prowadzi treningi umiejętności społecznej dla różnych
odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych - od ponad 8 lat w powodzeniem i sukcesami!

Wszystkie dodatkowe informacje o szkoleniu w Stargardzie - udziela CENTRUM SZKOLENIOWO TERAPEUTYCZNO EDUKACYJNE POZYTYWKA w  Stargardzie

Warto!

Lokalizacja
MIEJSCE: Stargard, Centrum POZYTYWKA
Lokalizacja
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się