zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Szkolenia certyfikacyjne TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS SST
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Szkolenie certyfikacyjne Trener Umiejętności Społecznych TUS SST w wybranych miastach w Polsce! Szkolenie uprawnia do prowadzenia treningów zgodnie z metodologią TUS SST. Skierowane jest do specjalistów, którzy pracują lub chcą pracować z osobami przejawiającymi dysfunkcje w sferze społecznej - z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zespołem Downa), z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (tu również z zespołem Aspergera) oraz z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenie skierowane jest także do specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą wykazującymi problemy wychowawcze oraz z osobami długotrwale bezrobotnymi.

Szkolenia certyfikacyjne trwają 2 dni i odbędą się w następujących miastach do końca 2018 r.:

Białystok (25/26.10.2018)

Białystok (27/28.10.2018)

Bydgoszcz (17/18.11.2018)

Płock (24/25.11.2018)

Słupsk (1/2.12.2018)

Konin (8/9.12.2018)

Gorzów Wielkopolski (13/14.12.2018)

Gorzów Wielkopolski (15/16.12.2018)

Terminy i miejsca szkoleń certyfikacyjnych Trener umiejętności społecznych TUS SST w I kwartale 2019 r.:

 

Łódź (12/13.01.2019)

Kraków (19/20.01.2019)

Lublin (26/27.01.2019)

Wrocław (2/3.02.2019)

Toruń (9/10.02.2019)

Olsztyn (16/17.02.2019)

Poznań (23/24.02.2019)

Gdańsk (2/3.03.2019)

Radom (9/10.03.2019)

Warszawa (16/17.03.2019)

Kielce (23/24.03.2019)

Rzeszów (30/31.03.2019)

W każdym terminie liczba osób ograniczona do 20 uczestników.  Zainteresowanych prosimy o przesyłanie emaili na nasz adres: (prześlemy szczegółowe informacje) 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się