zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, usługi takie mogą być świadczone przez pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunkę środowiskową, fizjoterapeutę lub specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej. Każda z tych osób musi posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, wynikające z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Są one świadczone osobom samotnie mieszkającym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki nie może jej zapewnić. Mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia.
Rozporządzenie MPS z dn. 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wskazuje, że przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych dotyczy umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych. 
Wychodząc naprzeciw zapisom rozporządzenia, Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze szkolenia w tym zakresie. Istotą zajęć są warsztaty, w trakcie których uczestniczy nabywają umiejętności prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Szkolenia daje także możliwość poznania własnych emocji w kontakce z ludźmi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczy komunikowania w sytuacjach trudnych oraz rozwija inteligencję emocjonalną w pracy z ludźmi. Szkolenie pozwala poznać techniki (i ich zastosowanie) kształtowania celowej aktywności. Uczymy jak dostrzec potencjał osoby niepełnosprawnej i jak go rozwijać.

Jeśli jesteś zainteresowany organizacją takiego szkolenia? Chcesz wziąć udział w takim szkoleniu? Chcesz poznać szczegóły tego szkolenia? Wyślij e-mail z zapytanie na nasz adres:     lub zadzwoń do nas - tel. 943523475.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się