zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

O metodach pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie rozmawiali na szkoleniu pracownicy placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu. Najbardziej interesowały ich tematy związane z zachowaniami trudnymi i kłopotliwymi osób niepełnosprawnych. Uczestnicy uczyli się co robić, kiedy dochodzi do aktów agresji i autoagresji, w jaki sposób rozmawiać z osobą niepełnosprawną, jak stawiać granice w obserwowanych zachowaniach. Ciekawą sprawą okazały się także tematy związane z występującymi wśród podopiecznych schorzeniami sprzężonymi, między innymi dotykającymi chorób i zaburzeń psychicznych.

Terapeuci i pracownicy placówek stowarzyszenia uczestniczą w wielu szkoleniach dotyczących niepełnosprawności. Stale podnoszą swe kompetencje, wzbogacają metody i narzędzia swej pracy. Jest także czas na wymianę doświadczeń, dzielenie się własnymi obserwacjami, podpowiedzi. Tak też i było tym razem. Wspólne dyskusje podsumowujące ćwiczenia, omawianie konkretnych przypadków z ich codziennej pracy, to to co lubią na szkoleniach tego typu uczestnicy. 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się